Kuriosa

Stiftssekreteraren Gustaf Breitholtz, 1891-1963, var initiativtagare till släktföreningen och en ivrig släktforskare.
Till släktföreningens möte 1956 skrev Gustaf Breitholtz ett epos om ättens ärofulla historia.

"En ballad om vårt Breitholtzska arf"