Medeltiden
Ätten Breitholtz äldsta rötter kan spåras till Visby under sent 1200-tal. Under medeltiden var Reval i Estland släktens fasta punkt. Här framträdde släktmedlemmar som hanseatiska köp-män, borgmästare och rådmän under ett par sekel. Släkten var vitt förgrenad och befryndad med flera andra köpmanna- och rådmansfamiljer.
I släktträdet ”medeltida anor ” görs ett försök att illustrera sambanden bakåt med utgångspunkt från den till Sverige överflyttade och adlade Claes Breitholtz.

Några förklaringar
I listen till vänster finns registrets samtliga personer i bokstavsordning. Klickar man på ett namn kommer man direkt till vederbörande person. I personakten (området till höger) kan man klicka sig uppåt eller nedåt till föräldrar eller barn samt till maka/make. Den vänstra listen kan växlas från ”personer” till ”platser”. I det senare alternativet sorteras personerna efter de platser som de har haft någon anknytning till, födelse, död, boende etc. För de flesta personer finns också en flik ”antavla” upptill, som visar personens härstamning så långt det är känt.

Källor
Registret bygger i huvudsak på följande källor om inte annat anges:
- Anders Breitholtz, Ätten Breitholtz del I
- Dick Vases forskningspublikationer bl.a. Invånarna i Medeltidens Visby och Rådslängd för Visby 1161-1600
- Torsten Derrik, Das Bruderbuch der Revaler Tafelgilde (1364-1549)

Synpunkter, kommentarer och rättelser tas tacksamt emot av ulf.breitholtz@kramnet.se som är ansvarig för sammanställningen.