Släktträd
Släktträdet utgår från överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholtz. Från denne karolin som dog 1721 härstammar alla nu levande ättemedlemmar. Av legala skäl – personuppgiftslagen – finns inga persondata för nu levande personer. Levande barn till avlidna personer anges dock med namn som son/dotter till sådan person. Släktträdet gör inte anspråk på att vara komplett. I takt med att rättelser och kompletteringar anmäls kommer uppdatering att ske.

Några förklaringar
I listen till vänster finns registrets samtliga personer i bokstavsordning. Klickar man på ett namn kommer man direkt till vederbörande person. I personakten (området till höger) kan man klicka sig uppåt eller nedåt till föräldrar eller barn samt till maka/make. Den vänstra listen kan växlas från ”personer” till ”platser”. I det senare alternativet sorteras personerna efter de platser som de har haft någon anknytning till, födelse, död, boende etc. Ett kors före namnet betyder att personen i fråga inte har några nu levande ättemedlemmar. Bokstavskoden före namnet ger uppgift om antal generationer efter stamfadern och vilken släktgren vederbörande hör till. (se sparat förklaring)

Källor
Uppgifterna kommer om inte annat anges från Elgenstiernas ättartavlor, Adelskalendrar av olika årgångar och släktföreningens eget arkivmaterial. Fotografierna kommer i huvudsak från släktföreningens fotoarkiv, vars stomme skapades av stiftssekreteraren Gustaf Breitholtz på 1950-talet.

Lycka till med bläddrandet bland ätte- och släktmedlemmar. Synpunkter, kommentarer och rättelser tas tacksamt emot av claes.breitholtz@gmail.com som är släktföreningens tillfällige ordförande.