Välkommen
Släktföreningen Breitholtz bildades 1950 med syfte att stärka familjebanden mellan släktens medlemmar, vårda släktminnen och stödja forskning och information om släktens historia. Som ett led i denna ambition kommer vår hemsida att successivt byggas ut med material i skrift och bild som kan vara av intresse för ättens medlemmar och alla andra som av olika anledningar vill fördjupa sig i vår släkts historia och tradition.

Välkommen
Styrelsen

Aktuellt
Ett nytryck av del 2 av Anders Breitholtz bok, Ätten Breitholtz , en släkthistoria genom sju sekler , är planerat och ny information kommer att publiceras här.

Del 2

Det finns tyvärr inte exemplar kvar av första delen som behandlar släktens epok inom Hansan i Visby och Reval och inget nytryck är för närvarande planerat.

Del 1


Hemsidan lanserad 2006-11-13
Senaste uppdateringar:
2022-10-17 (Uppdaterad styrelse)
2013-12-18 (Aktuellt)

2011-01-23 (Släktträdet)
2010-11-07 (Ny styrelse)
2010-10-10 (Aktuellt, bilder )
2008-09-16 (Dokument - släkthistoria, Virmo)
,