XI:1 Evert I Bretholt

Ståthållare, Hapsals slott, Estland. Blev ca 77 år.

Far: XII:1 Jasper Bretholt (~1505 - 1566)
Mor: XII:2 Agnete Rotert

Född: omkring 1545 Reval, Estland 1) 
Schwarzenhäupterbruder: från 1564 till 1572 
Död: 1622 Hapsal, Estland 
Begravd: 1622-02-22 S:t Olai k:a, Reval, Estland 2) under familjen Roterts sten nr 74.
Ätten Bz: (Tab 18) 


Familj med XI:2 NN NN (- 1618)

Vigsel: 

Barn:
X:1 Evert II Bretholt (~1580 - 1646)
Dotter NN Bretholt (- 1631)


Noteringar
Evert började sin bana på samma sätt som sina förfäder, dvs med köpenskap och en framtida karriär som borgare, köpman och kanske rådman i Reval kunde anas. Han var schwarzenhäupterbroder i Reval 1564-1572 och nämns i staden under 1570-talet.
Under seklets sista decennium verkar han dock som kronans ämbetsman och anges 1590-1600 som ansvarig för förvaltningen av Hapsals län. Han kallar sig då "Landt fogedt Zur Habsell", bl a när han i oktober 1600 besöktes av Karl IX:s kammarjunkare, Henrik Frankelin, och då skrev en vers i dennes s k stambok:
"Ewert Breitholtt Bin ick genant,
mein geluck stedt in Godes handt.
Landt fogedt Zur Hapsell Anno 1600 die 19 Octobris"

Evert Bretholt fick 1583 jordegendomar i förläning genom ett brev av guvernören i Livland Pontus De la Gardie och senare bekräftad 1588 av kung Johan III. Förläningen var en följd av en fordran som Evert hade på den svenska kronan. Sannolikt genom att tjänstgjort som ryttare i det pågående kriget mot Ryssland. 1595 fick han ytterligare någon jord vilket bekräftades av Gustav II Adolf 1615 och då med villkor av rusttjänst. Denna förläning innehade han ännu 1620 då det konstateras att han sjölv brukad c:a 1/3 av jorden medan resten låg öde.
"Der alte Ebert Bretholt" begravdes 1622 i S:t Olaikyrkan i Reval under familjen Roterts sten. Hans hustru som är okänd till namnet begravdes i samma kyrka men under svärsonen Pawel Singelmanns sten.

Se vidare sid 95 Ätten BzKällor
 1) Uppskattat
 2) Ätten Bz<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Ulf Breitholtz