IX:1 Claes I Breitholtz

Generalmajor. Blev 85 år.

Far: X:1 Evert II Bretholt (~1580 - 1646)

Född: 1620-12-01 Reval, Estland 
Adlad: 1650-05-22 
Död: 1706-06-24 Margareteholm, Sandhems sn, R 
Begravd: Sandhems k:a där hans epitafium finns uppsatt


Familj med IX:2 Margaretha Ödell-Ödla (~1625 - 1680)

Vigsel: 1650-08-21 Stockholm Margareta gift 1:o med kornetten Assar Carlsson som stupade 1642 vid Zittau, Sachen

Gemensamma barn:
- Ebba Agnes
- Magnus Anders (se www.breitholtz.org/data/ )
- Carl
- Claes
- Maria


Noteringar
Stamfadern generalmajoren Claes Breitholtz (1620-1706) kom över från Reval (Tallinn) i Estland till Stockholm 1637, då han var ung hovman i tjänst hos fältherren greve Jacob de la Gardie på palatset Makalös. Efter en tid som chef för greve Magnus Gabriel de la Gardies hovförvaltning övergick han till en bana som militär. Stred som ryttarofficer med Karl X Gustaf i kriget i Polen 1655-1660, då han avancerade till överste. I Karl XI:s krig mot Danmark blev han efter slaget vid Strömstad 1676 generalmajor och underbefälhavare för armén i Västsverige.

Ägde Margareteholm, Axtorp och Svarttorp i Västergötland som han bytte till sig mot godset Rogatino i Estland.
Hovmästare hos Jacob de la Gardie
Kapten vid Dalregementet 1651-55 och sedan verksam i David Sinclairs reg. till häst 1655-60.
Deltog i Polska kriget 1655-60 och förde befäl över de svenska trupperna i Bohuslän under kriget 1677-78 (den s k Gyldenlöwefejden). Intog Strömstad från danskarna 1677-01-05 och deltog i slagen vid Kvistrum och Uddevalla.

Vapenbeskrivning:
. . . Een fördeelt sköldh, den öfre deelen blå och den andre rödh, der uthi står een enhorn af hvijt färga vedh een grön lindh. Ofvan på skölden een öpen tornerehielm, täcket och Crantzen medh blått, rödt och hvijtt fördeelte och bekrönte. Der ofvan oppå står een half upräkt eenhorn emellan sex fahnor af blå, röde och hvijte färgor, aldelis som det medh sine egentelige färgor här hoos afmåhlat och repræsenterat står. . . .

      
Claes Breitholtz huvudbaner i Sandhems k:a<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Ulf Breitholtz