Personakt

ABKDA ANE Lennart Gunnar Breitholtz

Professor. Blev 88 år.

Far:ABKDA AN Ernst Oskar Breitholtz (1861 - 1943)
Mor:Jane Ellen G Dahl Breitholtz (1868 - 1962)

Född:1909-12-08
Död:1998-05-27

Äktenskap med K M Lillemor Svensson Breitholtz (1915 - 2000)

Vigsel:1938-06-11

Barn:
Claës Gustaf Lennart Breitholtz (1946 - )
Carl Henrik Gunnar Breitholtz (1953 - )

Noteringar

Ur Nationalensyclopedien:
Breitholtz, Lennart, 1909-98, litteraturvetare, professor vid Göteborgs universitet 1960-75. Med doktorsavhandlingen Våra första fransk-klassiska dramer (1944) inledde B. sitt studium av 1700-talets diktning, främst dramatiken, såväl svensk som fransk. Hans forskning, som utmärktes av sträng källkritik, omfattade bl.a. en skarpsinnig utredning om den doriska farsen som litteraturhistoriskt problem. B. verkade också framgångsrikt som författare och utgivare av läromedel för den akademiska undervisningen.

Från Wikipedia:
Lennart Breitholtz blev fil. dr. vid Uppsala universitet 1944 med avhandlingen Våra första fransk-klassiska dramer: Celsius’ Ingeborg och Dalins Brynhilda; docent där 1949-1960; professor i litteraturhistoria med poetik vid Göteborgs universitet 1960.
Han tilldelades av Svenska Akademien det Zibetska priset för studier i gustaviansk litteraturhistoria 1964 och Schückska priset 1976. 1974 utkom en festskrift till Breitholtz, Text och teater.
Breitholtz var ledamot av styrelsen för Statens skola för scenisk utbildning i Göteborg 1964-1967 samt av Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien.
Framför allt har Breitholtz namn blivit förknippat med det litteraturhistoriska standardverket Epoker och diktare I-II, som han var redaktör till och vilkens första utgåva utkom 1971-1972. På svenska har den utgivits i tre upplagor, och har även översatts till norska. 18-bandsantologin Litteraturens klassiker är ytterligare ett standardverk han utgivit.
Bibliografi i urval:
Våra första fransk-klassiska dramer (1944)
Le theatre historique en France jusqu'a la revolution. (1952)
Dagen svalnar... av Edith Södergran – diktanalyser (1968)
Monsieur Bovary och andra essayer (1971)
Epoker och diktare: allmän och svensk litteraturhistoria I och II (1971-1972) som redaktör
Vid medeltidens gryning - Rom under barbarernas svärd (1983)
Litteraturens klassiker (i urval och översättning) band 1-18 (Stockholm 1961 ff) som redaktör
Västerlandets litteraturhistoria (Stockholm 1963-1964) som redaktör.