Om Släktföreningen

Medlemsskap
Medlemsskap i släktföreningen kan enligt stadgarna sökas av den som tillhör ätten eller är barn eller barnbarn till kvinnlig ättemedlem.

Medlemsavgiften som för närvarande är 100 kr för familj eller 75 kr för ensamstående kan betalas till föreningens bankgiro 5038-0310

Stipendier
Släktföreningen har instiftat ett resestipendium på 3 000 kr för ungdomar 15-25 år (medlemmar själva i föreningen eller via föräldrar). Ansökan skall ha inkommit till släktföreningens ordförande senast 1 november. I ansökan anges tidpunkt och syfte med resan. Efter genomförd resa skall en kort dokumentation på 3-4 A4 inlämnas digitalt.

Ett exempel på en stipendiat är Karolina Wedne Lindberg som under sommaren 2006 praktiserade på ett sjukhus i Vietnam. Läs Karolinas reseberättelse här.

Släktträffar
Vart femte år arrangerar släktföreningen ett stort släktmöte. Det senaste hölls 2010 på Riddarhuset och kombinerades med en utflykt till Småland och Östergötland där släkthistoriska platser studerades. Mellan dessa möten arrangeras i mån av intresse mindre träffar och studieresor till platser med släktanknytning.